[Zhihu] – Dị năng của tôi là hỗ trợ

Lượt Xem: 6.486 [Zhihu] – “Dị năng của tôi là hỗ trợ” 作者: 大笛 Chuyển ngữ: Trích Tinh Lâu_______________ Thây ma bùng nổ, người nào trong tiểu đội của chúng tôi cũng đều tiến hóa có dị năng, ngoại trừ tôi. Trà xanh trong đội còn nói tôi là của nợ, xúi giục mọi người […]

Chuyển đến thanh công cụ